Colloque : Premsa i literatura en el vuit-cents. Pràctiques i representacions

Annonce publiée le 11 novembre 2015

Premsa i literatura en el vuit-cents. Pràctiques i representacions

Universitat de Barcelona, 3 i 4 de desembre de 2015

La premsa vuitcentista, un agent constitutiu del nou espai públic liberal, defineix un camp d’acció que altera substancialment els usos literaris: fa dels autors escriptors públics; dels lectors un públic agent d’un consum interessat; activa formes noves d’escriptura i en revela nous objectes. Mostra, en definitiva, com a “literatura industrial”, uns efectes dissolvents sobre l’aura del literari: en el cas català, perquè el seu creixent ascendent entra en contradicció amb la demanda renaixencista d’una sòlida institucionalització literària. Periodisme i publicisme, en qualsevol cas, incideixen irreversiblement en la vida literària: són l’hàbitat en què prospera “l’artista de la vida moderna”, o que serveix a la decantació de la figura de l’inteŀlectual.

Les jornades “Premsa i literatura. Pràctiques i representacions” proposen tractar la variada índole de fenòmens que la difusió de la premsa desencadena en l’espai literari català al llarg del segle xix, dels aspectes heurístics i metodològics que els concerneixen, de la descripció i caracterització de les pràctiques que els defineixen i dels actors que hi intervenen. I conviden a pensar-los en la trama de la història literària. 

 

3 de desembre, dijous

9:30 a 10:00  Recepció i acreditacions

10 a 10:30  Inauguració: Adolfo Sotelo Vázquez (degà de la Facultat de Filologia), Maria Rosa Lloret (directora del Departament de Filologia Catalana), Josep M. Domingo (comitè organitzador)

10:30 a 11:15  Conferència inaugural: Marie-Ève Thérenty (U. de Montpellier III), De La Civilisation du Journalà Numapresse. La recherche francophone sur les relations entre presse et littérature.

Pausa, cafè

11:45 a 12:15  Joan-Lluís Marfany (U. of Liverpool), Literatura “nacional” i estratègia “provincial”: les petites revistes de províncies.

12:15 a 12:45  Elisa Martí-López (Northwestern U.), El nou ordre literari i els escriptors “darrerencs”: el sorgiment de la noveŀla autòctona catalana a través dels debats a la premsa, 1840-1860.

12:45 a 13:30  Debat

Dinar

16:00 a 16:30  Lourdes Sánchez Rodrigo (U. de Granada), El ressò dels Jocs Florals catalans a Andalusia a finals del segle xix.

16:30 a 17:00  Rosa Cabré (U. de Barcelona), Josep Yxart i la premsa.

17:00 a 17:30  Damià Pons i Pons (U. de les Illes Balears), Les revistes culturals mallorquines del segle XIX.

Pausa, cafè

18:00 a 18:30  Rafael Roca (U. de València), Les revistes culturals valencianes del segle XIX.

18:30 a 19:15  Debat

 

4 de desembre, divendres

10:00 a 10:30  Montserrat Corretger (U. Rovira i Virgili), Josep Güell i Mercader i El Eco del Centre de Lectura, fonaments del periodisme i la literatura moderns.

10:30 a 11:00  Ramon Panyella (U. Autònoma de Barcelona), Josep Roca i Roca, periodisme literari i cultural a L’Esquella de la Torratxa.

Pausa, cafè

11:30 a 12:00  Montserrat Comas (Biblioteca Museu Víctor Balaguer), La Mañana(Madrid, 1876-1882): usos de la literatura.

12:00 a 12:45  Debat

12:45 a 13:30  Conferència de clausura: Adolfo Sotelo Vázquez (U. de Barcelona), La Vanguardia (1881-1902) y las letras españolas.

Comitè organitzador i científic: Roger Canadell (U. Oberta de Catalunya), Montserrat Comas (Aula Joaquim Molas de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer), Josep M. Domingo (U. de Barcelona), Elisa Martí-López (Northwestern U.), Rafael Roca (U. de València), Anna Sawicka (U. Jagielloński), Magí Sunyer (U. Rovira i Virgili).

Inscripcions (del 14 de novembre al 2 de desembre) a aulajoaquimmolas@victorbalaguer.cat, amb indicació de nom i cognoms.

Les jornades Premsa i literatura en el vuit-cents. Pràctiques i representacions són una activitat inserida en el marc del projecte FFI2012-31489 subvencionat pel Ministerio de Economía y Competitividad i de les activitats del Grup d’Estudi sobre la Literatura del Vuit-cents, 2014 SGR 19 de l’AGAUR de la Generalitat de Catalunya.